Pierwsza Pomoc w nagłych wypadkach 2024

Cel szkolenia: Nauka i przypominanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie adresowane jest dla osób nie posiadających wcześniej wiedzy w tym zakresie jak i dla osób które chcą przypominać sobie i utrwalić wcześniej zdobytą wiedzę.
Zakres tematyczny
  1. Rozpoznanie poszkodowanego w stanie zagrożenia życia
  2. Przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo – oddechowej (RKO):  podstawy i działania, łańcuch przeżycia, ocena bezpieczeństwa i przytomności, udrożnienie dróg oddechowych, resuscytacja krążeniowo – oddechowa
  3. Zasady użycia Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego (AED) : uruchomienie AED, RKO z użyciem AED, naklejanie elektrod – sytuacje szczególne, AED u dzieci
  4. Ułożenie osoby nieprzytomnej oddychającej w pozycji bezpiecznej: zasady prawidłowego ułożenia w pozycji bezpiecznej, sytuacje szczególne w pozycji bezpiecznej
  5. Test końcowy

Zasady realizacji szkoleń na platformie: Konstrukcja szkolenia powoduje maksymalizacje aktywności uczestnika. Osoba realizująca kurs nie możę potocznie mówiąc „przeklikać” szkolenia. Dodatkowo w trakcie szkolenia pojawiają się mini quizy wymagające do aktywnego oglądania i słuchania szkolenia. Po ukończeniu całego szkolenia i zaliczeniu testu końcowego uczestnikowi automatycznie generuje się certyfikat ukończenia szkolenia.