Szkolenia

 • 4 zagadnienia

  Kacper Ratownik dla dzieci

  Materiał multimedialny „Przygody Kacpra ratownika” z lektorem, podkładem muzycznym i elementami animacji. Atrakcyjny materiał dydaktyczny (warsztatowy) przeznaczony dla dzieci przedszkolnych oraz pierwszych klas szkół podstawowych, pozwalający na uatrakcyjnienie zajęć na półkoloniach. Zastosowanie komiksowej formy z animacjami, lektorem i efektami dźwiękowymi pozwala na ciekawe, dynamiczne  przedstawienie tematyki udzielania pierwszej pomocy: oceny bezpieczeństwa z opisem możliwych sytuacji niebezpiecznych, oceny stanu osoby poszkodowanej, skuteczne wzywanie pomocy i pogotowia, i wykonywanie uciśnięć klatki piersiowej. Film (slajdy) trwa ok. kilkunastu minut i pozwala na samodzielne rozbudowanie i prowadzenie zajęć przez wychowawcę.  
 • 4 zagadnienia

  Pierwsza Pomoc w nagłych wypadkach 2024

  Cel szkolenia: Nauka i przypominanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie adresowane jest dla osób nie posiadających wcześniej wiedzy w tym zakresie jak i dla osób które chcą przypominać sobie i utrwalić wcześniej zdobytą wiedzę.
  Zakres tematyczny
  1. Rozpoznanie poszkodowanego w stanie zagrożenia życia
  2. Przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo – oddechowej (RKO):  podstawy i działania, łańcuch przeżycia, ocena bezpieczeństwa i przytomności, udrożnienie dróg oddechowych, resuscytacja krążeniowo – oddechowa
  3. Zasady użycia Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego (AED) : uruchomienie AED, RKO z użyciem AED, naklejanie elektrod – sytuacje szczególne, AED u dzieci
  4. Ułożenie osoby nieprzytomnej oddychającej w pozycji bezpiecznej: zasady prawidłowego ułożenia w pozycji bezpiecznej, sytuacje szczególne w pozycji bezpiecznej
  5. Test końcowy

  Zasady realizacji szkoleń na platformie: Konstrukcja szkolenia powoduje maksymalizacje aktywności uczestnika. Osoba realizująca kurs nie możę potocznie mówiąc „przeklikać” szkolenia. Dodatkowo w trakcie szkolenia pojawiają się mini quizy wymagające do aktywnego oglądania i słuchania szkolenia. Po ukończeniu całego szkolenia i zaliczeniu testu końcowego uczestnikowi automatycznie generuje się certyfikat ukończenia szkolenia.
 • 1 zagadnienie

  Zadławienia Dorosłych

  Na tym szkoleniu pokażemy jak postępować z osobą dorosłą w przypadku zadławienia. Jak postępować aby pomóc takiej osobie, a w wielu przypadkach jak jej uratować życie.